Et severdighetsskilt plassert på sjøbunnen forteller dykkere at de har ankommet rett plass; plassen der det Hollandske handelsfartøyet forliste på begynnelsen av 1700 – tallet. I 1985 kom to dykkere fra Molde over det såkalte Stopleleivraket som ligger i Hustadvika, og marinarkeologer fattet umiddelbart interesse for skipet.

Da det ukjente handelsfartøyet gikk ned med mann og mus i Stopleleden for nærmere 300 år siden, var det i et av de mest værharde strøk man kan finne langs Norskekysten. Hollandske skip var et ganske vanlig syn langs kysten på den tiden.
Fra slutten av 1500 – tallet og helt inn i 1700 – tallet var Romsdalen og Nordmøre inne i en periode med omfattende tømmerhandel med kontinentet. Mange omtaler denne perioden som Hollendertiden på grunn av Norges handel med Nederland, – som var den ledende skipsbyggernasjonen i Europa.

Mataukdykk ble til historisk funn I vinterferien i 1985 dro de to dykkerne Bjørnar Johansen og David Berg Tuddenham ut til Hustadvika på dykketur. De to guttene hadde kamskjell, krabber og goder fra havet som mål, men mistet raskt fokuset da de halvveis på dykket ble oppmerksomme på mengder med gul murstein på sjøbunnen. I løpet av dette dykket forstod de at de hadde kommet over et skipsvrak med en svært spennende last. Funnet ble rapportert inn til Vitenskapsmuseet, og det gikk ikke lang tid før det kom besøk fra Trondheim ved konservator Jørgen Fastner og arkeolog Kristian Pettersen. Den praktiske utgravingen av skipsvraket ble gjennomført av frivillige dykkere fra Molde Dykkeklubb, med Knud Jørgensen som utgravningsleder. For den ene dykkeren, Berg Tuddenham, fikk utgravningsjobben den personlige konsekvensen at han i etterkant utdannet seg til arkeolog, med kulturminnevern under vann som arbeidsfelt.

Utstilling
Det ble brukt to sommersesonger på å grave ut alt materiellet etter forliset. Disse gjenstandene er i dag å finne fordelt på NTNU Vitenskapsmagasinet, på Romsdalsmuseet og ute på Hustadvika Gjestegård. Vi ligger kun seks kilometer fra forlisstedet i luftlinje, og en stormfull dag er det lett å sette seg inn i dramatikken som utspant seg i Stolpeleden for 300 år siden. Hustadvika Gjestegård setter pris på å kunne vise frem de over 300 godt bevarte gjenstandene, – på vårt naustloft i Storholmvågen har alle som ønsker mulighet til å se utstillingen i gjestegårdens åpningstider.